Employer branding campagne

Hoe word je als werkgever onweerstaanbaar? In 8 stappen naar een campagne mét resultaat!

Als werkgever wil je de beste werknemers aantrekken en jezelf als een onweerstaanbare keuze presenteren in een competitieve arbeidsmarkt. Een effectieve campagne kan je helpen om je employer branding te versterken en de juiste talenten aan te trekken. We krijgen vaak de vraag hoe wij de ontwikkeling van zo’n campagne aanpakken. In deze blog geven we inzicht in hoe we samen met jou in 8 stappen een succesvolle campagne opzetten, van briefing tot resultaat.

De stappen zijn:

Stap 1: briefing
Stap 2: debriefing
Stap 3: brainstorm voor creatieve concepten
Stap 4: presentatie kernboodschap en creatieve concepten
Stap 5: campagne opzet
Stap 6: ontwikkeling campagne
Stap 7: uitvoeren, meten en bijsturen
Stap 8: opvolging

Stap 1: de briefing

Het begint allemaal met een goede briefing. In een sessie van 1,5 uur met jou als werkgever worden de belangrijke details besproken. We halen alle informatie op die we nodig hebben om een effectieve campagne te ontwikkelen. Vooraf ontvang je vragen die je kunt voorbereiden, zodat daar we tijdens de sessie dieper op in kunnen gaan. Na deze sessie hebben wij, als het goed is, een compleet beeld van alle inhoud. Hebben we nog niet alles helder wat we nodig hebben, dan laten we jullie nog de benodigde input ophalen en later bij ons aanleveren.

Stap 2: debriefing

Na de briefing gaan wij als team aan de slag om de informatie te filteren, organiseren en terug te koppelen. We willen zeker weten dat we je goed hebben begrepen en dat we de juiste highlights uit jouw verhaal hebben gehaald. Dit vormt de basis voor de volgende stappen in het proces.

Stap 3: brainstorm voor creatieve concepten en een eerste aanzet tot middelen

Nu is het tijd om creatief te zijn! Dit is het startschot voor ons team voor de ontwikkeling van een succesvolle employer branding campagne. Het team gaat brainstormen om heel veel ideeën te bedenken die aansluiten bij jouw wensen, behoeften en de doelgroep. Hierbij maken we gebruik van de 3B’s: behoefte, belofte en bewijs. We streven ernaar om jou 2 of 3 concepten te presenteren. In de huidige markt van krapte, vooral ook op technologiegebied, zal het een noodzaak zijn om op te vallen en om op veel ‘plaatsen’ van je te laten horen. Zowel campagnematig als structureel.

Stap 4: Presentatie kernboodschap en creatieve concepten

In deze stap presenteren we de creatieve concepten die we hebben bedacht in een helder en gestructureerd verhaal. We bespreken de kernboodschap en de creatieve concepten met jou als werkgever. Hierbij is het aan jou om een keuze te maken tussen de creatieve concepten. Tussentijds heb je zeker nog ruimte om te sparren met je collega’s om samen tot een keuze te komen.

Stap 5: campagne opzet

Na de keuze voor een creatief concept gaan we concreter worden. We gaan van creatie naar middelen en kanalen. We bepalen de middelen en content die we gaan inzetten om de doelgroep te raken en welke kanalen we gaan gebruiken om hen te bereiken. Dat zal campagnematig zijn, maar zeker ook structureel. Uiteraard hangen deze met elkaar samen. Want het kanaal bepaalt ook welk middel daarbij past.

In deze opzet houden we ook rekening met het beschikbare budget, omdat de balans tussen budget voor middelen en kanalen in evenwicht moet zijn. We hebben dit uiteraard ook meegenomen in de creatieve concepten.

Stap 6: ontwikkeling campagne

Nu begint het echte werk. We gaan de content, middelen en kanalen die we afgesproken hebben daadwerkelijk ontwikkelen of verbeteren. Dat doen we met ons team van experts, ieder vanuit eigen vakgebied en met elkaar. Van website, film, animatie, tekst, vormgeving, fotografie, social media, data, SEO, SEA, etc. etc.

Stap 7: uitvoering, meten en bijsturen

Yes, we kunnen aan de slag! We zetten de afgesproken middelen en kanalen in om de boodschap en content te verspreiden. Tijdens de uitvoering houden we nauwlettend in de gaten hoe de campagne presteert en meten we de resultaten. Marketing is (helaas) niet voorspelbaar. Dus door data-analyse en monitoring van het online deel van de
campagne krijgen we inzicht in welke elementen van de campagne goed werken en waar bijsturing nodig is. We maken gebruik van deze inzichten om de campagne te optimaliseren en het maximale uit de campagne te halen.

Stap 8: opvolging

Wanneer de campagne zijn werk heeft gedaan en de doelgroep heeft bereikt, is het tijd voor opvolging. Potentiële kandidaten die interesse hebben getoond in de campagne, dienen opgevolgd te worden. Dit kan variëren van het beantwoorden van vragen, het plannen van gesprekken tot het verstrekken van aanvullende informatie. Het is van belang om snel en adequaat te reageren om de interesse van potentiële kandidaten vast te houden en hen te enthousiasmeren voor een vervolgproces, zoals een sollicitatiegesprek.

 

Door deze stappen zorgvuldig te doorlopen, continu te monitoren en bij te sturen waar nodig creëer je als werkgever een onweerstaanbare campagne. Zo trek je de beste talenten aan en bouw je een sterk team op. Een goed doordachte campagne kan het verschil maken in een competitieve arbeidsmarkt en helpen om je als werkgever te onderscheiden van anderen. Dus ga aan de slag en maak jezelf als organisatie onweerstaanbaar!

Wil je hiermee aan de slag en kun je wel wat hulp gebruiken? Mail naar vertel@baggr.nl